BDSM - Veži me nežno!

BDSM - Veži me nežno!

Šta znači BDSM?
BDSM je akronim, što znači da svako početno slovo označava jednu reč. U ovom slučaju postoje tri seta od po dva para unutar ovog akronima.
  • BD: Vezivanje i Disciplina (engl. Bondage and Discipline)
  • DS: Dominacija i Submisivnost (engl. Dominance and Submission)
  • SM: Sadizam i Mazohizam (engl. Sadism and Masochism)

Vezivanje

Vezanje je seksualno ili psihološko uživanje u sporazumnom obuzdavanju nekoga pomoću pribora za vezivanje—ili kada ste vi neko kog drugi vezuju. Fizičko obuzdavanje se može postići korišćenjem lisica za vezivanje, užeta ili drugih predmeta namenjenih da ograniče ili potpuno onemoguće pokrete.


Disciplina

Disciplina u BDSM terminu označava upotrebu fizičkog kažnjavanja za psihičko ispunjenje i/ili seksualno uzbuđenje. Ovo može uključivati udaranje rukom, korišćenje igračaka za udaranje ili drugih sredstava za telesno kažnjavanje (kao što su kaiševi, štapovi ili bičevi).

Dominacija

Dominacija je umetnost konsenzualnog kontrolisanja nekog drugog, bilo u seksualnom okruženju, tokom drugih aktivnosti samo za odrasle ili diskretno u svakodnevnom životu. Pokornom licu se mogu davati zadaci i komande koje mora da izvrši najbolje što može.

Potčinjenost

Potčinjavanje je čin predavanja kontrole nad samim sobom dominantnoj osobi, bilo privremeno u seksualnom okruženju, igri razmene moći ili kao deo perverznog načina života. Ovo predavanje kontrole mora biti potpuno saglasno u svakom trenutku, a cilj i za dominantne i za submisivne strane je uživanje i ispunjenje—psihološko, fizičko ili seksualno—u zavisnosti od konkretnog okruženja i odnosa.
Možda ćete nekad videti da se Dominacija i submisivnost skraćuju i nazivaju D/s od strane onih koji su na BDSM sceni. Veliko slovo ,,D’’ i malo slovo ,,s’’ se kao takvi koriste namerno, kako bi se istakli elementi moći i kontrole u ​​ovakvom tipu igranja uloga, a i uopšteno odnosa.

Sadizam

Sadizam je termin koji je nastao od imena francuskog pisca i plemića, markiza de Sada (franc. marquis de Sade; 2. jun 1740 – 2. decembar 1814.). On je beležio svoje fantazije i aktivnosti tokom kojih je nanosio patnju i bol drugima radi seksualnog uzbuđenja i zadovoljstva.
De Sad nastavlja da fascinira ljude i dan danas—one koji su zaintrigirani njegovim mislima, rasuđivanjem i uzbuđenjem seksualnom okrutnošću. S jedne strane, de Sada neki opisuju kao seksualno oslobođenog, dok su drugi zgroženi i vide ga kao okrutnog zločinca.
Uprkos reči „sadizam“ koja potiče iz ovog izvora, u BDSM smislu pristanak je izričito obavezan element, jer su uživanje i ispunjenje krajnji ciljevi svih učesnika u aktivnosti. Prethodno razmatranje ograničenja, smišljanje ,,sigurne reči’’ i korišćenje semafora, neki su od načina na koje se uspostavlja i potvrđuje aktivna saglasnost, bez obzira na to koje se aktivnosti odvijaju između saglasnih odraslih osoba.
Sadizam u BDSM-u mogao bi imati oblik ekstremnijeg fizičkog kažnjavanja—korišćenjem brutalnih alata i uređaja, bolnog vezivanja ili drugih „uvrnutih“ zahteva Dominantnog učesnika, a sve u cilju obostranog fizičkog/psihičkog zadovoljstva.

Mazohizam

Termin mazohizam takođe potiče od imena istorijske ličnosti. Leopold fon Zaher-Mazoh (nem. Chevalier Leopold von Sacher-Mazoch; 27. januar 1836 – 9. mart 1895.), bio je Austrijanac koji je opširno pisao o zadovoljstvu koje je dobijao kada je bivao premlaćivan, kao i drugim fizičkim demonstracijama moći i kontrole nad njim. Ove aktivnosti su postale poznate kao mazohističke fantazije—i zato se danas pozivamo na mazohizam.
Zaher-Mazoh je napisao poznato delo ,,Venera u krznu’’, koje kombinuje teme ženske dominacije i okrutne fizičke kazne, a bio je inspirisan piscem kojeg je upoznao tokom života.
Mazohizam se na BDSM sceni odnosi na psihološko i/ili seksualno uživanje u fizičkom kažnjavanju od strane Dominanta tokom sesije, ali i kao deo perverzne veze.
Sadizam i mazohizam se često kombinuju u reč ,,sadomazohizam’’ ili skraćeno: S&M ili S/M.


Univerzalni simbol BDSM-a

Postoji univerzalni simbol poznat kao ,,BDSM triskelion’’. Crno-bele je boje i sastoji se od tri crna dela . Gde god vidite ovaj triskelion, znajte da se on odnosi na BDSM. Ovaj simbol se najčešće viđa na nakitu ili tetovažama, kako bi diskretno izrazio nečiju perverznu svest i interesovanje.


Stiv Kvagmir (engl. Steve Quagmyr), istaknuti govornik u diskusiji na AOL-u sredinom 90-ih, kreator je ovog znaka koji je sada prihvaćen kao globalni simbol BDSM-a.
Dizajn je diskretan, ali je svakako efikasan način da signalizirate svoju svest i volju za uključenošću drugim akterima BDSM scene.


Značenje BDSM triskelion simbola?

Postoji debata o značenju BDSM triskeliona.
Simbol se sastoji od tri dela, a postoje i tri para, kao što smo rekli, BDSM akronima: vezivanje i disciplina, dominacija i potčinjenost, sadizam i mazohizam.
Druga ideja je da se tri elementa odnose na osnovno načelo BDSM-a: bezbedno, razumno i konsenzualno (engl. Safe, Sane and Consensual).
Neki smatraju da tri crna dela simbola označavaju tri identiteta u BDSM-u: Dominanti/Top, Podređeni/Dole i ,,mešoviti’’.


Ukoliko želite u vašoj sobi da podelite BDSM uloge, pogledajte Kinky DeLuxe set koji će povećati uzbuđenje i začiniti vašu seksualnu igru.

Vrati se na blog